Files

Abstract

Het onderzoeksverslag is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel (Deel 1) wordt ingegaan op deelvraag 1: De demografische en sociaal-economische kenmerken van de moeders die in de betreffende periode hun kind hebben afgestaan ter adoptie. In dit deel worden kwantitatieve data gepresenteerd over bijvoorbeeld opleiding, inkomen, sociale zekerheid, werk en woonsituatie, zoals overgenomen uit de dossiers. In het tweede deel (Deel 2) worden ook enkele kwantitatieve gegevens gepresenteerd, echter in dit deel zijn deze gekwantificeerde gegevens verbonden aan de op inductieve wijze verkregen kwalitatieve bevindingen. In Deel 2 staan deelvraag 2 en deelvraag 3 centraal en wordt ingegaan op motieven die gedurende de besluitvormingsprocessen van vrouwen een rol speelden, verbonden aan de omstandigheden waarin zij verkeerden ten tijde van de ATA. In dit deel wordt tevens gepresenteerd hoe vrouwen terugblikken op de ATA en welke betekenis de ATA voor hen heeft enkele tot vele jaren nadat het besluit tot stand kwam. Op enkele plaatsen wordt ook ingegaan op de rol van de verwekker gedurende de beluitvorming. Dit gebeurt, gezien de vraagstelling, vanuit het perspectief van de afstandsmoeder. Demografische en sociaal-economische kenmerken van de verwekkers, voor zover beschikbaar uit de dossiers, staan in bijlage 1. Het rapport eindigt met een samenvatting van de bevindingen, gekoppeld aan enkele vragen of discussiepunten die beleidsvoorbereidingen kunnen sturen. Naar aanleiding van de bevindingen en de discussiepunten zijn enkele beleidsaanbevelingen geformuleerd.

Details

Actions

Preview